کارخانه کوشا صنعت

 

 

در دنیای امروز برای رشد و توسعه در صنعت، نیاز به بهره برداری از کلیه عوامل از جمله گردآوری پیشـرفته ترین تجهیـزات و فن آوری روز و دانـش فنی به همـراه متخصـصان و مدیریت حرفه ای می باشد.
در این راستا ما نیز بر آن شدیم تا در راه توسعه و پیشرفت صنعت کشور عزیزمان ایران و در جهت خود کفایی هر چه بیشتر، تمام توان خویـش را به کار گیریم و با تلاش و پشتکار پرسنل متعهد و توانمندمان و با استفاده از دانش و فنآوری روز دنیا در راه تولید دسـتگاه های بسته بندی  پیش قدم باشیم.

دستگاه های تولیدی گروه کوشا صنعت عبارتند از :

شریـنگ لیبـل ،  غلاف گذار ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار گرد ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار رو ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار  پشت ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار  دو طرفه ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار  یک طرفه ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار  دو طرفه دو منظوره ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار یکطفرفه تاپ ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار یک طرفه زیر ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار  دو طرفه تاپ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار   سه طرفه در  زمینه مواد غذایی ، شیمیایی ، آرایشی –  بهداشتی ، دارویی و لبنی گام برداریم .

 

تماس با ما