قابلیت های دستگاه لیبل شرینگ در صنایع پتروشیمی  :
  • امکان الصاق لیبل لیبل شرینگ به صورت کاور کامل دور یطری های مدور و تخت .
 
قابلیت های دستگاه لیبل زن  پشت چسبداردر صنایع پتروشیمی  :
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی زیر و روی سطح جعبه و بسته بندی محصولات آپتروشیمی
  • امکان الصاق همزمان  لیبل پشت چسبدار پشت و روی بطری های مکعب  و چند وجهی .
  • امکان الصاق لیبل بر روی ظروف با ابعاد مختلف از جنس PET  ، شیشه ، پلی اتیلن .
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی ظروف گرد به صورت تمام دور یا نیم دور  .
  • امکان الصاق لیبل برروی ظروف به شکل خاص .
11

لیبل شرینگ

22

لیبل زن یک طرفه

33

غلاف گذار

44

لیبل زن فوقانی

55

لیبل زن یکطرفه

تماس با ما