قابلیت های دستگاه لیبل شرینگ در صنایع آشامیدنی  :
  • امکان الصاق لیبل ، لیبل شرینگ به صورت کاور کامل دور یطری های مدور و تخت .
 
قابلیت های دستگاه لیبل زن  پشت چسبداردر صنایع آشامیدنی  :
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی زیر و روی سطح جعبه و بسته بندی محصولات آشامیدنی
  • امکان الصاق همزمان  لیبل پشت چسبدار پشت و روی بطری های مکعب  و چند وجهی .
  • امکان الصاق لیبل بر روی ظروف با ابعاد مختلف از جنس PET  ، شیشه ، پلی اتیلن .
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی ظروف گرد به صورت تمام دور یا نیم دور  .
  • امکان الصاق لیبل برروی ظروف به شکل خاص .
44

لیبل زن دوطرفه

11

لیبل شرینگ

77

لیبل زن یکطرفه

33

لیبل شرینگ

غلاف زن

غلاف گذار

تماس با ما