قابلیت های دستگاه لیبل  شرینگ در صنایع غذایی  :
  • امکان الصاق لیبل لیبل شرینگ به صورت کاور کامل دور یطری های مدور و تخت .
 
قابلیت های دستگاه لیبل زن  پشت چسبداردر صنایع غذایی  :
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی زیر و روی سطح جعبه و بسته بندی محصولات غذایی .
  • امکان الصاق همزمان  لیبل پشت چسبدار پشت و روی بطری های مکعب  و چند وجهی .
  • امکان الصاق لیبل بر روی ظروف با ابعاد مختلف از جنس PET  ، شیشه ، پلی اتیلن .
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی ظروف گرد به صورت تمام دور یا نیم دور  .
  • امکان الصاق لیبل برروی ظروف به شکل خاص .
8888

لیبل شرینگ

11111

لیبل زن دوطرفه

4444

لیبل زن گرد

555

لیبل زن فوقانی و کنار سطح

333

لیبل شرینگ

تماس با ما