قابلیت های دستگاه لیبل شرینگ در صنایع آرایشی بهداشتی  :
  • امکان الصاق لیبل لیبل شرینگ به صورت کاور کامل دور یطری های مدور و تخت .
 
قابلیت های دستگاه لیبل زن  پشت چسبداردر صنایع آرایشی بهداشتی  :
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی زیر و روی سطح جعبه و بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی .
  • امکان الصاق همزمان  لیبل پشت چسبدار پشت و روی بطری های مکعب  و چند وجهی .
  • امکان الصاق لیبل بر روی ظروف با ابعاد مختلف از جنس PET  ، شیشه ، پلی اتیلن .
  • امکان الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی ظروف گرد به صورت تمام دور یا نیم دور  .
  • امکان الصاق لیبل برروی ظروف به شکل خاص .
ShotType1_328x328

لیبل زن گرد

33

لیبل زن دوطرفه

22

لیبل زن تاپ و گرد

11

لیبل شرینگ

تماس با ما